Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2011

sorrowfullsong
4358 f77e
Reposted frompsychodelicja psychodelicja viadaytripper daytripper
sorrowfullsong
Fuck I'm hungry

November 22 2011

sorrowfullsong
9912 5852
Reposted byvarnel varnel
sorrowfullsong
To, że nie możesz cofnąć czasu, nie oznacza, że nie możesz stworzyć drugiej okazji.
sorrowfullsong
9803 bbc4
Reposted fromproof proof viacynamon cynamon
sorrowfullsong
chyba jestem smutna. i to nie tak, że przez chwilę odczuwam smutek. on we mnie żyje. inspiruje mnie. jest czymś co zawsze mnie fascynowało.
w nim odnalazłam się, i chyba naprawdę taka jestem. smutna.
Reposted frompure-bliss pure-bliss viacynamon cynamon
sorrowfullsong
4595 9b02 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viadaytripper daytripper
sorrowfullsong
Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta.
— Bertold Brecht
sorrowfullsong
Ja nie znam oczu tak obojętnych, jak Twoje oczy tamtego dnia, gdy powiedziałaś, żem nie tak świetny i świat beze mnie też urok ma.
— Osiecka
Reposted fromcompromise compromise viacynamon cynamon
sorrowfullsong
0549 64ae 500
Reposted fromrzr rzr viacynamon cynamon
sorrowfullsong
Gdy byłam młodsza mówiłam o tym, że jestem smutna i rzeczywiście, w jakimś sensie taka właśnie jestem. Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Nosowska
Reposted fromdojenka dojenka viacynamon cynamon
sorrowfullsong
3846 a7fd
Reposted fromklapki klapki viacynamon cynamon
sorrowfullsong
4363 e02b
Reposted frompoppyseed poppyseed viacynamon cynamon
sorrowfullsong
Znowu przyszła do mnie samotność,
Choć myślałem, że przycichła w niebie.
Mówię do niej: 
- Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
- Kocham Ciebie...

— Jan Twardowski
Reposted fromdriada driada viacynamon cynamon
sorrowfullsong
sorrowfullsong
sorrowfullsong
9215 e1f0
Reposted fromsymultana symultana viacynamon cynamon
sorrowfullsong

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

November 20 2011

sorrowfullsong
"Wzbudzić nadzieję, a potem z tego kpić Tak się nie robi, jak z ludźmi chce się żyć"
sorrowfullsong
Chciałabym spalić papierosa, jednocześnie spalając pamięć o Tobie.
— wizażowe
Reposted byiindependenttblackpottage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl